Door het maken van deze demo krijg je een indruk van de oefenopgaven en de manier waarop je uitleg krijgt na het invullen ervan. In deze demo kun je 10 opgaven maken, verdeeld over de 4 hoofdgebieden. Bij spelling en grammatica gaat het om het onderstreepte deel. Bij formuleren en interpunctie staat niets onderstreept, maar moet je van de hele zin aangeven of deze goed of fout is.

In deze demo zie je altijd dezelfde opgaven. Wanneer je eenmaal een abonnement hebt, krijg je telkens weer andere zinnen voorgeschoteld. Deze worden min of meer willekeurig uit de database van 15.000 zinnen gehaald. Op die manier maak je nooit een oefening of toets die exact hetzelfde is als een eerder gemaakte.
Nr. Vraag Antwoord
Spelling (30 werkwoorden, 20 naamwoorden)
1 Hij liet het zware werk over aan zijn assistent . Goed Fout
2 Johan heeft geskatet op de rijbaan. Goed Fout
3 Wat vind je vader ervan dat je zo laat thuis komt? Goed Fout
4 Wie is de woordvoerster van jullie partij? Goed Fout
Formuleren (40)
5 De rest van de bloemen is verwelkt. Goed Fout
6 Ik ben niet zo goed in wiskunde dan Karel. Goed Fout
7 Schakel het apparaat aan als je koffie wilt. Goed Fout
Interpunctie (20)
8 Morgen vraag ik je hoe de voorstelling was? Goed Fout
Basisgrammatica (20 redekundig, 20 taalkundig)
9 Ik zeg die kinderen niets meer.
meewerkend voorwerp
lijdend voorwerp
onderwerp
persoonsvorm
10 Wil je mijn fiets rechtop zetten?
hulpwerkwoord
zelfstandig werkwoord
koppelwerkwoord