Welkom op www.taalweb.com

Taalondersteuning afgestemd op de referentieniveaus

De digitale leeromgeving van TAALWEB biedt ondersteuning bij het verbeteren van de basistaalvaardigheid op het gebied van taalverzorging en taalbeschouwing. Daarbij hanteren we de referentieniveaus van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen (commissie Meijerink):

1. Eind primair onderwijs (van po naar vo)
2. Eind vmbo (van vo fase 1 naar vo fase 2/van vmbo naar mbo)
3. Eind mbo-4 en havo (van vo en mbo naar ho)
4. Eind vwo (van vwo naar wo)

Voor pabo's bieden we binnen niveau 3F een specifieke leeromgeving als alternatief voor de eerder verplichte Cito-taaltoets.