Disclaimer

Algemeen

https://www.taalweb.com/ besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. https://www.taalweb.com/ is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend en gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van https://www.taalweb.com/ is voor eigen rekening en risico. https://www.taalweb.com/ sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit. https://www.taalweb.com/ behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. https://www.taalweb.com/ is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.

Hyperlinks

De websites van https://www.taalweb.com/ bevatten hyperlinks naar websites die buiten het domein van https://www.taalweb.com/ liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze websites kunnen andere voorwaarden gelden. https://www.taalweb.com/ is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is voor risico van de gebruiker.

Auteursrecht

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van https://www.taalweb.com/ is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, logoís en foto's of andere berichtgeving op enigerlei wijze openaar te maken, te kopieren , te downloaden of te verspreiden. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerders van deze website. Door de website van https://www.taalweb.com/ te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy Statement

Bescherming van persoonsgegevens Voor https://www.taalweb.com/ is een zorgvuldige omgang met gegevens van de gebruikers van de website van https://www.taalweb.com/ van groot belang en beoogt daarom een zorgvuldige behandeling van persoonlijke gegevens en respecteer de Wet bescherming persoonsgegevens.